Meralgia paresthetica (Syndroom van Bernhardt-Roth)

Meralgia paresthetica of het syndroom van Bernhardt-Roth beschrijft een aandoening waarbij doofheid, tinteling en brandende pijn wordt gevoeld in het buitenste deel van de dij. Het komt voor ten gevolge van zenuwbeknelling. Meralgia paresthetica treft meestal mensen van middelbare leeftijd, en vaker mannen dan vrouwen. Het kan zich echter bij mensen van alle leeftijden voordoen.

Wat is meralgia paresthetica (Syndroom van Bernhardt-Roth)

Meralgia paresthetica doet zich voor ten gevolge van beknelling van de kleine huidzenuw van het bovenbeen (de nervus cutaneus femoris lateralis), een lange zenuw die zich vanuit het ruggenmerg via de lies in het bovenste deel van de dij uitstrekt. Abnormale beknelling op enig punt van de zenuw kan symptomen veroorzaken.

De nervus cutaneus fermoris lateralis geeft gevoel in het buitenste deel van de dij, maar speelt geen rol bij de beweging van het been. Als de zenuw bekneld en geïrriteerd raakt, kunnen mensen de met meralgia paresthetica verwante doofheid, tinteling en brandende pijn aan de buitenkant van de dij ervaren.

De meest voorkomende oorzaken van meralgia paresthetica zijn verwant aan toegenomen druk in de lies, waaronder:

 • Knellende kleding dragen, zoals een werkriem, een militair of politie uniform of strakke jeans.
 • Overgewicht of gewichtstoename
 • Zwangerschap
 • Recent heupletsel

Andere oorzaken zijn onder andere:

 • Direct trauma op de zenuw, zoals van een veiligheidsgordel in een auto-ongeluk
 • Herhaalde beenbewegingen (langdurig fietsen, lopen, hurken)
 • Spierspasmes
 • Scoliose
 • Postoperatieve complicaties, vooral na een operatie aan de heup of onderrug
 • Ziektes zoals diabetes, alcoholisme of loodvergiftiging

Hoe voelt Meralgia paresthetica ?

Iemand met meralgia paresthetica ervaart onder andere:

 • Doofheid, tinteling of brandende pijn aan de buitenkant van de dij

 • Toegenomen gevoeligheid voor lichte aanraking aan de buitenkant van de dij

 • Pijn als men op de aangedane zijde ligt

 • Toegenomen gevoeligheid voor heel hoge of lage lucht- of watertemperatuur

 • Toegenomen gevoeligheid voor verschillende kledingstoffen

Pijn wordt vaak erger bij staan of lopen en vermindert bij zitten.

Hoe wordt Meralgia paresthetica vastgesteld?

De diagnose van meralgia paresthetica is in de eerste plaats gebaseerd op de uitkomsten van de voorgeschiedenis en onderzoek van de patiënt. Nader onderzoek is zelden nodig. Diagnostische beeldvormingstechnieken, zoals röntgen of MRI worden niet gebruikt om meralgia paresthetica vast te stellen, maar kunnen door een arts worden gebruikt om andere stoornissen uit te sluiten.

Uw fysiotherapeut zal uw medische voorgeschiedenis nalopen en uw symptomen met u bespreken. U zult ook praten over uw dagelijkse en werkactiviteiten, sportroutines en de kleding of uniformen die u normaal gesproken draagt om vast te stellen welke factoren bijdragen aan uw aandoening.

Uw fysiotherapeut zal een grondig lichamelijk onderzoek van uw rug, heup en been uitvoeren. Het doel van dit onderzoek in eerste instantie is om de bron van uw pijn of ongemak vast te stellen, en enige bijdragende factoren te identificeren. Uw fysiotherapeut zal de mobiliteit en kracht van uw rug, heup en been beoordelen en kan kijken hoe u loopt, traploopt, hurkt of op één been staat. Uw fysiotherapeut zal ook voorzichtig de voorkant, zijkant en achterkant van uw heup en been aanraken om te bepalen waar precies uw symptomen u het meeste last geven.

Hoe kan een fysiotherapeut helpen bij Meralgia paresthetica ?

Elk geval van meralgia paresthetica is uniek. Ongeacht de oorzaak kan fysiotherapie behandelingen inzetten om uw symptomen te beheersen. Daarnaast kan fysiotherapie voor patiënten wiens meralgia paresthetica is veroorzaakt door een stoornis in heup of bekken ook die gebieden aanpakken met het doel om de beknelling van de zenuw op te heffen.

U en uw fysiotherapeut werken samen om een plan te ontwikkelen om uw specifieke doelen te behalen. Om dat te doen kiest de fysiotherapeut behandelstrategieën in alle of sommige van de volgende gebieden:

 • Pijnverlichting – Veel verschillende strategieën voor pijnverlichting kunnen worden ingezet. Desensibilisatie strategieën, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende stoffen en temperaturen, worden ingezet om de extreme gevoeligheid van uw been te verminderen. Uw fysiotherapeut kan aanbevelen om sommige activiteiten minder vaak of helemaal niet te doen of om andere kleding te gebruiken. Uw fysiotherapeut kan ook therapeutisch tape gebruiken op het aangedane gebied om uw symptomen te verlichten.
 • Bewegingsbereik – Uw rug, heupgewricht of omliggende spieren kunnen verkeerd bewegen, waardoor de druk op de zenuw toeneemt. Uw fysiotherapeut kan u stretchingtechnieken aanleren om de spanning te verminderen en normale mobiliteit in de rug, heup en been te herstellen.
 • Manuele therapie – Uw fysiotherapeut kan hands-on behandelingen inzetten om uw spieren en gewrichten voorzichtig te bewegen en hun mobiliteit en kracht vooral in uw rug en heup te verbeteren. Deze technieken pakken vaak gebieden aan die u moeilijk zelf kunt behandelen.
 • Spierkracht – Spierzwakte of –onevenwichtigheid hangen vaak samen met letsel aan de heup of het bekken, wat kan bijdragen aan zenuwbeknelling. Op basis van uw specifieke aandoening ontwikkelt uw fysiotherapeut een veilig, persoonlijk en opbouwend weerstandprogramma voor u, dat waarschijnlijk uw kern (romp) en onderste ledematen omvat. U kunt beginnen met het doen van krachtoefeningen terwijl u ligt en verdergaan met staande oefeningen. uw fysiotherapeut zal kiezen welke oefeningen voor u de juiste zijn op basis van uw leeftijd en lichamelijke conditie.
 • Functionele training – Bij meralgia paresthetica worden symptomen vaak veroorzaakt of erger door herhaalde bewegingen in uw dagelijkse of werkactiviteiten. Gebaseerd op uw eigen, unieke mobiliteitsbeoordeling en doelen zal uw fysiotherapeut een serie activiteiten ontwerpen om u te helpen hoe u uw lichaam op de juiste manier en veilig gebruikt en beweegt.
 • Patiënt educatie – Uw fysiotherapeut zal met u werken aan het identificeren en veranderen van externe factoren waardoor u pijn of ongemak krijgt. Uw fysiotherapeut zal u beoordelen en veilige verbeteringen of alternatieven aanbevelen. Aanbevolen: uw fysiotherapeut zal met u werken om externe factoren die u pijn en ongemak opleveren te identificeren en te veranderen en aanbevolen veilige verbeteringen en alternatieven te suggereren.

Kan Meralgia paresthetica worden voorkomen?

De beste manieren om veel gevallen van meralgia paresthetica te voorkomen zijn het begrijpen van de oorzaken van meralgia paresthetica en ze waar mogelijk aan te passen (door bijvoorbeeld geen strakke kleding te dragen, belastend dagelijks werk of oefenactiviteit te wijzigen en goede mobiliteit en kracht te ontwikkelen en behouden). Andere gevallen, zoals die veroorzaakt door traumatisch letsel zijn moeilijker te voorkomen.

Disclaimer

Onze YouTube-oefeningen en kennisbank zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het gebruik van de informatie en oefeningen op www.fysiodouma.nl en ons YouTube kanaal is echter volledig op eigen risico. Wij raden u aan om uw fysiotherapeut te raadplegen.
Dit artikel is aanbevolen door: Petra Tuunter
Meest recente aanpassing: 13-05-2022 om 10:57 uur