Container baby syndroom

Een “container baby” is een pasgeboren baby of zuigeling die dagelijks buitensporig lang in een container (bak) wordt gelegd. Een fysiotherapeut kan een persoonlijk behandelplan ontwerpen om de problemen van een container baby aan te pakken en helpen om kracht op te bouwen, beweging te herstellen en misvormingen van het skelet aan te pakken.

Wat is container baby syndroom?

Container baby syndroom (CBS) is een verzameling bewegings-, gedrags- en andere problemen veroorzaakt doordat een baby of zuigeling teveel tijd in een “container” doorbrengt; elke vorm van gebruikelijke baby-apparatuur die op een container lijkt, zoals:

 • Autostoeltjes!
 • Wandelwagens
 • Maxi-Cosi
 • Schommels
 • Schommelstoeltjes
 • Wipstoeltjes
 • Verzorgkussens
 • Vibrerende stoeltjes

Al deze vormen van ondersteuning en vervoer van baby’s worden gebruikt om de baby voor ongelukken te behoeden, ouders in staat te stellen om de baby gemakkelijk te vervoeren en om de baby te laten spelen. Al deze spullen fungeren echter ook als een container waarin de baby in 1 houding op de rug wordt gehouden. Door een lange tijd in een container op de rug te liggen, is er weinig of geen beweging van de baby’s nek, ruggengraat of lichaam mogelijk.

Alhoewel sommige ouders vinden dat het laten liggen van de baby in een container veiliger, makkelijker en leuker voor de baby is, kan dit soort immobilisatie leiden tot vertraagde ontwikkeling van algemene vaardigheden, zoals rollen, kruipen en lopen. Gedurende langere tijd, gedurende dagen en weken in een container verblijven kan leiden tot ernstige, mogelijk levenslange problemen, zoals:

 • Misvormingen aan hoofd en gezicht, inclusief het “plat hoofd syndroom”
 • Verminderde spierkracht en –coördinatie
 • Spraak, zicht, gehoor en denkproblemen
 • ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
 • Overgewicht

Achtergrond In 1992 werden nieuwe richtlijnen aan ouders aanbevolen om wiegendood te helpen voorkomen, waarvan gedacht werd dat het werd veroorzaakt doordat baby’s op hun buik sliepen met zacht materiaal om hen heen dat hun ademhaling kon hinderen en de zuigeling kon doen stikken. De slogan “Back to Sleep” werd geïntroduceerd om ouders zich eraan te laten herinneren om de wieg vrij te maken van zachte spullen als lakens, kussen en knuffels en om de baby op de rug te laten slapen, allemaal om de luchtwegen van de baby vrij van obstakels te houden.

Alhoewel wiegendood met 50% afnam sinds de introductie van de richtlijnen, namen de rapporten over CBS toe van 1 tot 7 kinderen in 2008; sommige onderzoekers zeggen dat het aantal incidenten met CBS alleen al tussen 1992 en 2008 met 600% toenam.

Moeite met het ontwikkelen van vaardigheden, die zich in de eerste levensjaren ontwikkelen, zoals kruipen, rollen, zitten, rennen en praten wordt aangeduid als “ontwikkelingsvertraging”. Het aantal kinderen met lichte ontwikkelingsvertraging waarvan gedacht wordt dat het verband houdt met meer tijd op de rug dan op de buik liggen is sinds het begin van de jaren negentig, toen de wiegendood campagne begon, toegenomen.

Veel ouders pasten de “Back to Sleep” aanpak abusievelijk gedurende de hele dag toe en gebruikten containers om hun baby’s in de “juiste” positie te houden, ongeacht of die sliep of niet. Deze ouders waren bang dat er risico op wiegendood was, terwijl de baby wakker is. Andere ouders vinden dat het gedurende een groot deel van de dag in een container leggen van de baby handig is en rustig lijkt voor de baby. Door deze houding brengt de baby minder tijd door op de buik, of zittend op zichzelf en zelf het hoofd omhoog houdend (zoals hij doet als hij door iemand wordt vastgehouden). Het gevolg is dat bewegingsvaardigheden niet door de baby worden ontwikkeld. De constante druk op het achterhoofd, liggend in de container kan ook tot misvorming van de schedel leiden, “plat hoofd syndroom” genaamd (plagiocefalie of brachycefalie, afhankelijk van waar het hoofd is afgeplat).

Een baby, die gewend is om een groot deel van de dag in een container ondersteund te worden, kan gaan huilen wanneer hij uiteindelijk op de buik wordt gelegd om te spelen, omdat die positie inspannender is voor de baby. Veel ouders denken ten onrechte dat huilen betekent dat de buikhouding niet goed is en leggen de baby terug in de container.

Oefenen en spelen op de buik maakt de spieren echter krachtig en bevordert de ontwikkeling van bewegingen en coördinatie. En de hoofdbewegingen in de buikhouding zorgen ervoor dat de schedel rond blijft zoals bij een doorsnee baby.

Fysiotherapeuten benadrukken sterk bij ouders dat een actieve en vroege aanpak om de misvormingen spierproblemen door CBS te voorkomen en te corrigeren, noodzakelijk is om levenslange problemen te voorkomen.

Hoe wordt container baby syndroom vastgesteld?

Ouders zijn vaak de eersten die zien dat de schedel van hun baby plat begint te worden aan de achterkant of aan een zijkant. Het kan ze ook opvallen dat de baby het hoofd altijd naar 1 kant houdt vanwege stijfheid van de spieren. ** Als u dergelijke problemen ziet, neem dan onmiddellijk contact op met een fysiotherapeut!**

Uw fysiotherapeut zal een grondig onderzoek doen dat het opnemen van de gezondheidsgeschiedenis van de baby omvat. Uw fysiotherapeut zal u ook gedetailleerd vragen hoe met de baby wordt omgegaan en naar het dagelijkse activiteitenniveau, en zal voorzichtig testen op de signalen en symptomen van vaak voorkomende CBS problemen, zoals:

 • Plat hoofd syndroom – De achterkant of de zijkant van het hoofd is abnormaal plat.
 • Torticollis – De baby heeft moeite om het hoofd naar 1 kant te draaien of om de nek en hoofd recht te houden vanwege strakke spieren aan 1 kant van de nek.
 • Vertraagde spierontwikkeling – De baby kan, liggend op de buik, niet rollen, zitten, kruipen, het hoofd optillen of reiken met de armen zoals voor de baby’s leeftijd verwacht zou mogen worden.
 • Zintuigelijke problemen – De baby laat een vertraging zien in de ontwikkeling van zicht-  of gehoorvaardigheden. De baby kan problemen met het zien van diepte hebben en problemen om voorwerpen met de ogen te volgen.
 • Vertraagde cognitieve ontwikkeling – De baby kan een vertraagde ontwikkeling hebben van bepaalde denk- en taalvaardigheden.
 • Asymmetrisch aangezicht – De zijdes van het gezicht van de baby kunnen er verschillend uitzien ten gevolge van de misvorming en afplatting van de schedel.

Uw fysiotherapeut kan met een arts of andere zorgverlener samenwerken om een definitieve diagnose te stellen. Nader onderzoek kan nodig zijn om de diagnose te bevestigen en om andere problemen uit te sluiten.

Als uw arts signalen van CBS oppikt voordat u dat doet, kan hij uw baby naar een kinderfysiotherapeut doorverwijzen voor onderzoek en behandeling.

Hoe kan een fysiotherapeut helpen bij container baby syndroom ?

Uw fysiotherapeut zal uw baby eerst onderzoeken op:

 • De vorm van de schedel en het gezicht
 • De spierontwikkeling van de baby
 • Hoe uw baby het hoofd en de nek houdt.
 • Hoe uw baby het hoofd, lichaam en ledematen beweegt
 • Hoe goed uw baby het hoofd en ledematen liggend op de buik kan optillen
 • Hoe goed uw baby kan rollen, kruipen en van lichaamshouding veranderen
 • Hoe goed uw baby voorwerpen met de ogen kan volgen

Gebaseerd op de uitkomsten van het onderzoek, zal uw fysiotherapeut een persoonlijk behandelplan ontwerpen en uitvoeren om de specifieke behoeften van uw baby aan te pakken.

Fysiotherapie voor CBS symptomen moet zo vroeg mogelijk beginnen, vaak al voordat de baby 3 maanden oud is, maar een fysiotherapeut kan ook een kind dat al ouder is helpen om kracht terug te krijgen en beter te worden. Uw fysiotherapeut zal helpen bij het verbeteren van uw baby’s:

 • Beweging en kracht – Uw fysiotherapeut zal specifieke vaardigheden, die de baby moet ontwikkelen, bevorderen. De fysiotherapeut kan leuke speeltjes, spelletjes en liedjes gebruiken om de baby aan te moedigen om nieuwe bewegingen te leren en onderontwikkelde spieren sterk te maken. Het programma zal zich in lijn met de groeivaardigheden en kracht van uw baby ontwikkelen.
 • Houding – Houdingstherapie is vooral iets voor thuis. Uw fysiotherapeut zal u leren hoe u uw baby op productieve en voortschrijdende manieren moet neerzetten om te helpen bij de ontwikkeling van normale bewegingen, kracht en schedelvorm. De therapie omvat meestal meer tijd op de grond en op de buik en meer tijd overeind zittend. Ouders worden aangemoedigd om de baby vaker vast te houden, en andere activiteiten te ondernemen. Recente richtlijnen raden aan de baby onder constante supervisie van een volwassene drie keer per op de buik te laten liggen. Uw fysiotherapeut zal een veilig programma ontwikkelen om uw baby’s symptomen te behandelen. Baby’s moeten niet ’s nachts niet in kinderwagens of wandelwagens slapen.
 • Kennis – Uw fysiotherapeut zal u onderrichten over de oorzaken van CBS en u gezondere manieren leren om uw baby neer te leggen, te voeden en slaap- en speeltijden te geven. U zult leren hoe u uw baby veilig op de buik kan laten liggen (bijvoorbeeld op de grond of in een box) na elke voeding, slaapje, luierwissel en elke keer als de baby wakker is. Als u uw baby tijdens voedingen vasthoudt in plaats van te voeden in een kinderwagen of wandelwagen, kan de baby rondkijken zodat beweging van de nek en de ogen verbetert. In een box kan de baby veilig actief zijn, terwijl de ouders tijd hebben om andere dingen te doen, zonder dat de baby in een container ligt. Het veranderen van de plaats van speeltjes en mobiles in de wieg moedigt baby’s aan om het hoofd in verschillende richtingen te draaien.
 • Behandelmiddelen – Afhankelijk van de situatie van het kind, kan de fysiotherapeut verschillende behandelmiddelen, zoals hoofdbescherming, voorschrijven om de behandeling te ondersteunen.

Kan container baby syndroom worden voorkomen?

Container baby syndroom is voor 100% te voorkomen. Aanstaande of nieuwe ouders wordt sterk aangeraden om de richtlijnen te volgen en met een fysiotherapeut contact op te nemen om specifieke voorzorgsmaatregelen te leren. U kunt uw baby vanaf de eerste dag beschermen tegen CBS!

Ouders kunnen de ontwikkeling van CBS voorkomen door:

 • Beperk de tijd die de baby in een container, zoals autostoeltjes en wandelwagens,  doorbrengt tot de tijd dat de baby daadwerkelijk wordt vervoerd.
 • Vergroot de hoeveelheid tijd die de baby op de buik ligt terwijl hij wakker is (onder volwassen supervisie)
 • Houdt de baby voor korte periodes in de armen of in een sling in plaats van de baby in een container te leggen.
 • Laat de baby vrijelijk spelen in een box
 • Laat de baby regelmatig op de grond of op een laken spelen (onder supervisie van een volwassene)

Disclaimer

Onze YouTube-oefeningen en kennisbank zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het gebruik van de informatie en oefeningen op www.fysiodouma.nl en ons YouTube kanaal is echter volledig op eigen risico. Wij raden u aan om uw fysiotherapeut te raadplegen.