Chronisch vermoeidheidssyndroom

Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) is een aandoening, die ongeveer 1% van de bevolking heeft. Zonder behandeling leidt CVS meestal tot arbeidsongeschiktheid. Met behandeling, waaronder fysiotherapie, blijft de aandoening onder controle en de kwaliteit van het leven hoog.

** **

Wat is chronisch vermoeidheidssyndroom?

Chronisch vermoeidheidssyndroom is een aandoening die wordt gekarakteriseerd door algemene vermoeidheid, die 6 maanden of langer aanhoudt en meer intens is dan verwacht zou kunnen worden op basis van de inspanningen die iemand normaal levert. Hoewel de wetenschap de onderliggende oorzaken van CVS nog volledig moet gaan begrijpen, vermoeden veel onderzoekers aantasting van de aerobe energie, het immuun systeem en het maag-darmstelsel verantwoordelijk kan zijn voor de functionele beperking die door mensen met deze aandoening wordt ervaren.

Hoe voelt chronisch vermoeidheidssyndroom ?

Onderzoek heeft verschillende symptomen van CVS aan het licht gebracht, waaronder:

 • Vermoeidheid – Eén van de belangrijkste symptomen van CVS is vermoeidheid, die 6 maanden of langer aanhoudt.
 • Algemene pijn – Er is veel overlap tussen de diagnose van CVS en fibromyalgie en sommige studies veronderstellen dat 50% tot 80% van de mensen waarbij CVS is vastgesteld ook met fibromyalgie gediagnosticeerd kunnen worden. Bij beide aandoeningen zeer regelmatig sprake van wijdverbreide pijn
 • Regelmatige hoofdpijn** – **Veel mensen met CVS klagen over regelmatige of terugkerende hoofdpijnen, die ertoe kunnen leiden dat lichamelijke activiteit vermeden wordt.
 • Spierzwakte – Verminderde lichamelijke activiteit kan leiden tot algemene spierzwakte.
 • wollige gedachten en verwarring – CVS kan het moeilijk maken om te concentreren en “op het werk gericht” te blijven.
 • Onderbroken slaap – Ondanks de algemene vermoeidheid, hebben CVS-patiënten moeite met slapen.
 • Griepsymptomen – Mensen met CVS melden griepsymptomen, zoals een pijnlijke keel, spierpijn en algemene vermoeidheid.

Hoe wordt chronisch vermoeidheidssyndroom vastgesteld?

CVS is een uitsluitingsdiagnose, wat betekent dat er geen andere gezondheidsproblemen verantwoordelijk kunnen zijn voor de vermoeidheid. De diagnose van CVS is symptoom-gebaseerd: uw arts of fysiotherapeut zal de diagnose baseren op de symptomen die u aangeeft. Ze kunnen ook medische onderzoeken uitvoeren om andere medische aandoeningen uit te sluiten. Helaas zijn er geen diagnostische testen om de aanwezigheid van CVS te bevestigen.

Uw fysiotherapeut kan de eerste zijn om het begin van CVS te herkennen omdat het uw lichamelijk functioneren aantast. Uw fysiotherapeut kan u vragen:

 • Wanneer bent u vermoeid en hoe lang voelt u zich al vermoeid? Ervaart u wijdverbreide pijn of ongemak?
 • Vallen u significante veranderingen op in uw vermogen om fysieke taken uit te voeren?
 • Vallen u slaapstoornissen op?
 • Vallen u recentelijke veranderingen op in uw vermogen om helder te denken?

Onderzoeken naar het hartritme, waaronder 2 onderzoeken die 24 uur apart worden gepland, kunnen gebruikt worden om de ernst van uw functionele beperking te karakteriseren. Daarnaast kan uw fysiotherapeut u vragen een vragenlijst in te vullen om zo uw lichamelijke conditie beter te begrijpen en te kijken naar de aanwezigheid van andere aandoeningen.

Hoe kan een fysiotherapeut helpen bij chronisch vermoeidheidssyndroom ?

Uw fysiotherapeut zal met u werken aan het ontwikkelen van een behandelplan om het ongemak te helpen verminderen en uw vermogen om de dagelijkse dingen te doen te verbeteren.

Omdat vermoeidheid, pijn en zwakte allemaal met CVS in verband worden gebracht, zal de behandeling zich waarschijnlijk richten op uithoudingsvermogen en kracht op de korte termijn. Uw fysiotherapeut kan ook op andere aandoeningen, zoals depressie, checken en kan u doorverwijzen naar andere specialisten om uw symptomen samen te bestrijden.

Fysiotherapie kan het volgende omvatten:

 • Advies – Uw fysiotherapeut zal u strategieën aanleren om u te helpen energie te besparen, terwijl u uw dagelijkse dingen doet.
 • Bewegings- en krachtoefeningen – Bewegen en oefenen kan uw korte termijn uithoudingsvermogen en kracht verbeteren en uw pijn verlichten. Uw fysiotherapeut zal u helpen om speciale bewegingen te herkennen, die u helpen om uw specifieke symptomen te verminderen.
 • Manuele therapie – Manuele (hands-on) therapie kan toegepast worden om uw huid, botten en zacht weefsel te manipuleren of mobiliseren om te helpen bij het verlichten van de pijn en het verbeteren van de beweging.

Kan chronisch vermoeidheidssyndroom worden voorkomen?

Helaas zijn de daadwerkelijke mechanismes achter CVS nog niet volledig begrepen. Tot nu toe is er geen exacte manier om het ontstaan van CVS te voorspellen of te voorkomen. Vroege opsporing van de aan CVS gerelateerde signalen en symptomen kan echter bijdragen bij het controleren van de aandoening.

Na diagnose zal uw fysiotherapeut met u werken om strategieën uit te werken om uw signalen en symptomen beter te begrijpen en te beheersen.

 • Zoals bij veel aandoeningen is onderricht cruciaal. Het begrijpen van onderhoudsstrategieën, zoals het afwegen van periodes van activiteit en rust, kunnen u helpen om een functioneel leven met CVS te leiden.
 • Nadat uw symptomen goed onder controle zijn gebracht met een afgewogen, zelf-managementprogramma, kunnen gemiddelde, kortdurende oefeningen gedaan worden zonder dat uw symptomen erger worden.
 • Cognitieve gedragstherapie en psychotherapie kunnen ook helpen om mogelijke samenhangende aandoeningen, zoals angst en depressie, aan te pakken.

Disclaimer

Onze YouTube-oefeningen en kennisbank zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het gebruik van de informatie en oefeningen op www.fysiodouma.nl en ons YouTube kanaal is echter volledig op eigen risico. Wij raden u aan om uw fysiotherapeut te raadplegen.
Dit artikel is aanbevolen door: Maaike van Dijk-Krook
Meest recente aanpassing: 19-02-2024 om 01:59 uur