Bekkenfysiotherapie Hilversum

Bekkenfysiotherapie is gericht op het verbeteren van de functie van de spieren in en rond het bekken.

Afspraak maken

Indicaties voor bekkenfysiotherapie

  • Verlies van urine, vaak moeten plassen
  • Verlies van ontlasting of windjes, veel aandrang, of juist obstipatie
  • Pijn bij vrijen
  • Diastase
  • Pijn in de bekkenbodem
  • Bij vrouwen: verzakking, bekkenpijn rond de zwangerschap
  • Bij mannen: erectie- en ejaculatieproblemen

Heb jij last van één van deze klachten? Maak dan een afspraak.

Meer over bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie is gericht op het verbeteren van de functie van de spieren in en rond het bekken. Deze spelen een rol in het ophouden van urine en ontlasting, maar ook bij seks én het handhaven van uw lichaamshouding. De bekkenfysiotherapeut helpt u de spieren weer goed in te zetten, eventueel met behulp van biofeedback-apparatuur.

Bekkenfysiotherapie geeft u direct inzicht in de samenhang van uw klachten en mogelijkheden om deze te verminderen. Het behandelprogramma van de bekkenfysiotherapeut bestaat verder uit instructies om de spieren in en om uw bekken goed in te zetten, adviezen en begeleiding.

Een bekkenfysiotherapeut is een fysiotherapeut die na haar opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor bekkenfysiotherapie heeft gevolgd. Daarmee heeft zij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het bekken en de bekkenbodem, ook in relatie tot de lage rug, buik en heupen. Door haar gespecialiseerde opleiding is de bekkenfysiotherapeut uitstekend in staat om de oorzaak van uw klachten te beoordelen. Zo kan zij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.

Behandeling

Tijdens de eerste behandeling voert de bekkenfysiotherapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patiënt en voert ze een lichamelijk onderzoek uit. Aan de hand van dit onderzoek geeft ze een prognose en stelt daarna samen met u een behandelplan op. Of de bekkenfysiotherapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens het eerste onderzoek bij de eerste behandeling en is tevens afhankelijk van uw eigen inzet.

Intake

Na een eerste screening bestaat de eerste afspraak uit twee onderdelen: een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek stelt de bekkenfysiotherapeut vragen over de klachten; bijvoorbeeld hoe ze ontstaan en wanneer ze toenemen of verminderen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de bekkenfysiotherapeut de houding en bewegingen beoordeelt. Zo wordt vastgesteld waar vermoedelijk de oorzaken van de klachten zitten. Als een inwendig onderzoek nodig is, zal dat in overleg met de patiënt gepland worden voor de tweede behandeling. Samen met de patiënt beslist de bekkenfysiotherapeut of bekkenfysiotherapie zinvol is. Is dat het geval, dan bespreekt de bekkenfysiotherapeut met de patiënt een aanpak voor de verdere behandeling. Zo heeft de patiënt dus meteen na de eerste afspraak duidelijkheid over het vervolg.

Kenmerken behandeling

De bekkenfysiotherapeut leert de patiënt de spieren in en om het bekken op de juiste momenten aan te spannen en te ontspannen. Dit kan door middel van manuele facilitatie of met behulp van biofeedback-apparatuur. Het behandelprogramma van de bekkenfysiotherapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Behandeling in de praktijk

Bekkenfysiotherapeutische hulpverlening vindt plaats in een hiervoor ingerichte praktijkruimte dus in de meeste gevallen niet bij patiënten aan huis. Een goede bekkenfysiotherapeutische hulpverlening veronderstelt immers een specifieke behandelruimte en een specifieke uitrusting. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, en op uitdrukkelijk verzoek van een huisarts of medisch specialist, kan hiervan worden afgeweken, maar dan slechts voor het uitvoeren van een diagnostisch consult.

Mag iedereen bekkenfysiotherapie geven?

Bekkenfysiotherapie is een master of science specialisatie van 3 jaar bovenop de basisopleiding tot fysiotherapie. Alleen een geregistreerd bekkenfysiotherapeut, mag specifieke bekkenfysiotherapie geven. Zo ben je als patiënt er zeker van dat je door een expert behandeld wordt die veel expertise en ervaring heeft met de klachten.

Is een inwendig onderzoek altijd nodig?

Op basis van het vraaggesprek waarin de klachten besproken worden, wordt er een plan opgesteld voor het onderzoek. Tijdens het onderzoek wordt er gekeken naar houding en bewegen. Als een inwendig onderzoek nodig is, zal dit in overleg ingepland worden voor het vervolgbezoek. Dit zal dus nooit zomaar, zonder overleg plaatsvinden.

Waar bestaat de behandeling door een bekkenfysiotherapeut uit?

De bekkenfysiotherapeut leert de je de spieren in en om het bekken op de juiste momenten aan te spannen en te ontspannen. Dit kan door middel van manuele facilitatie of met behulp van biofeedback-apparatuur. Verder krijg je goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Voor welke klachten moet ik naar de bekkenfysiotherapeut?

Er zijn veel klachten aan de bekkenregio waarvoor je naar de bekkenfysiotherapeut kan voor behandeling. Denk hierbij aan verlies van urine, windjes of juist verlies van ontlasting, obstipatie, pijn bij het vrijen, diastase, pijn of verzakking van je bekkenbodem, maar ook erectieproblemen of ejaculatieproblemen. Staan je klachten hier niet tussen, wellicht kan de bekkenfysiotherapeut je toch helpen! Je kan dit altijd met haar bespreken.

^