Pijn

De International Association for the Study of Pain heeft pijn gedefinieerd als “een onplezierige zintuigelijke en emotionele ervaring, die verband houdt met daadwerkelijke of mogelijke weefselschade, of in termen van dergelijke schade is omschreven”. De definitie geeft aan dat pijn het resultaat kan zijn van daadwerkelijk letsel aan weefsel (d.w.z. bot, spier, pees, etc) of van de mogelijkheid tot letsel aan weefsel. Echter, ongeacht of daadwerkelijk of mogelijk letsel heeft plaatsgevonden, wordt pijn door mensen als reëel ervaren.

Pijn begrijpen

Pijn is een van de meest voorkomende symptomen waardoor iemand hulp zoekt van een fysiotherapeut of een andere medische zorgprofessional.

Ons begrip over hoe en waarom pijn voorkomt is in het afgelopen decennium veranderd. Vroeger werd gedacht dat pijn ontstond op het niveau van de weefsels (d.w.z. als een knie geblesseerd was, ontstonden de pijnprikkels op het niveau van de knie). Nu wordt geloofd dat pijn niet wordt waargenomen totdat het brein concludeert dat er een mogelijke bedreiging voor die weefsels bestaat. De tegenwoordige bevindingen suggereren dat als een knie geblesseerd is, gevaarsignalen ontstaan op het niveau van de knie, deze signalen naar de hersenen worden doorgestuurd, en de hersenen beslissen of ze moeten reageren door het sturen van een pijnsignaal. Deze reactie is individueel – wat voor iemands hersenen reden voor een reactie is, hoeft geen reden te zijn voor de hersenen van iemand anders. Deze reactie is gebaseerd op veel verschillende variabelen.

De recente verschuiving in het inzicht over pijn heeft een aantal grote implicaties. Ten eerste verandert het de manier waarop een fysiotherapeut kijkt naar uw zorg. Terwijl veel gezondheidszorggebieden zich richtten op de behandeling van individuele weefsels, beginnen veel fysiotherapeuten een “biopsychosociaal” model voor behandeling van pijn te hanteren. In deze aanpak richten fysiotherapeuten zich niet alleen op de weefsels in het lichaam (bio), maar ze houden ook rekening met psychologische en sociale factoren, die van invloed kunnen zijn op de mate van pijn die u ervaart. Als u uw knie op uw werk heeft geblesseerd, bijvoorbeeld, kan een fysiotherapeut verschillende aspecten van uw werk opnemen in uw revalidatie. Uw fysiotherapeut kan oefeningen opstellen, die de houdingen kopiëren, die u gedurende een werkdag aanneemt of de taken die u op uw werk uitvoert, zoals het tillen van kratten of het beklimmen van een ladder. Uw fysiotherapeut zal ook met u praten over mogelijke angsten met betrekking tot beweging, die u zou kunnen hebben, en u helpen om het vertrouwen te hebben om weer veilig te bewegen.

Ten tweede kan het een brede economische impact hebben. In 2010 werd geschat dat de Verenigde Staten tussen de 500 en 635 miljard dollar besteedde aan de behandeling van pijn. Om deze getallen in perspectief te plaatsen, in datzelfde jaar werd 309 miljard dollar besteed aan de behandeling van hartaandoeningen, 243 miljard dollar aan de behandeling van kanker en 188 miljard dollar aan de behandeling van diabetes. We geven een ongelofelijke hoeveelheid geld uit aan de behandeling van pijn, maar deze getallen zouden lager kunnen zijn als we meer inzicht zouden hebben in waarom pijn zich voordoet.

Voor meer bronnen over pijn en het gebruik van opiaten voor pijnmanagement, bezoek ons Health Center on Pain en ons Health Center on Opioid Use for Pain Management.

Hoe voelt pijn ?

Pijn is een volledig individuele ervaring. We gebruiken vaak verschillende termen om het te beschrijven, maar het is lastig om te weten of u pijn op dezelfde manier voelt als uw vrienden en familie. Sommige mensen praten veel over het hebben van een hoge of lage pijngrens, maar omdat pijn een zo subjectieve ervaring is, heeft de wetenschap geen accurate manieren ontwikkeld om tolerantie voor pijn te meten.

Op dit moment zijn er 2 manieren waarop uw fysiotherapeut uw pijn kan categoriseren:

 1. De meest gebruikte classificatie van pijn is gebaseerd op tijd:

  • Acuut (pijn die minder dan 3 maanden wordt ervaren)
  • Chronisch (pijn die langer dan 3 maanden wordt ervaren)

Hoewel deze aanduidingen ons helpen om pijn te categoriseren, beschrijven ze niet de mechanismes die uw pijn veroorzaken.

 1. De tweede classificatie van pijn is gebaseerd op het waarschijnlijke triggering mechanisme:

  • **Nociceptieve **triggers leiden tot pijn die beperkt is tot een gebied met letsel of dysfunctie. De pijn wordt vaak verergerd of verlicht door bepaalde bewegingen of houdingen, wat aantoont dat de pijn mechanisch van aard is.
  • **Perifeer-neuropatisch **veroorzaakte pijn doet zich voor met een voorgeschiedenis van letsel, ziekte of mechanische beperking van een zenuw. Pijn wordt gaandeweg ervaren ten gevolge van schade aan of ziekte van neuraal (zenuw) weefsel.
  • Centrale sensitisatie leidt tot pijn die niet in verhouding staat tot de aard of mate van het letsel of de ziekte. De pijn is over het algemeen niet-mechanisch en onvoorspelbaar als reactie op factoren waardoor pijn meestal verergerd of verlicht wordt.

Onderzoek heeft aangetoond dat pijn ook kan leiden tot de volgende beperkingen:

 • Angstvermijding – het vermijden van bewegingen of activiteiten omdat wordt geloofd in de mogelijk negatieve gevolgen van deze bewegingen of activiteiten (bijv. “Mijn werk kan mijn rug beschadigen”).
 • Catastrofiseren – een overdreven, negatieve kijk op pijn (bijv. “Door deze pijn, voel ik dat ik niet verder kan”).
 • Kinesiofobie – angst om te bewegen of te oefenen (bijv. “Ik bang om weer te gaan oefenen”).
 • Spierzwakte
 • Onvermogen om te bewegen , zo vrij als u gewend bent
 • Moeite met het doen van de dagelijkse dingen

Signalen en symptomen van pijn

We ervaren pijn allemaal verschillend; de aard van uw pijn kan uw fysiotherapeut wat inzicht geven in de mechanismes die eraan bijdragen. Het volgende is een algemene beschrijving van de verschillende soorten pijn die worden ervaren:

 • Acute pijn, vaak vanuit een nocireceptief mechanisme, leidt meestal tot gelokaliseerd ongemak in het gekwetste weefsel. De pijn neemt toe als het geblesseerde weefsel wordt geïrriteerd of gekwetst en neemt af wanneer die trigger wordt verwijderd. Als u bijvoorbeeld een gezwollen of geblesseerde pees in uw schouder heeft, kunt u pijn ervaren als u uw arm boven uw hoofd tilt. Dat gebeurt omdat de pees bij die beweging kan worden gestretcht, geknepen of samengedrukt. Zodra u uw arm weer naar beneden doet en de belasting van de pees haalt, verdwijnt de pijn meestal of wordt op z’n minst een stuk minder erg. Een fysiotherapeut zal u helpen om houdingen te identificeren om u te helpen om het geblesseerde weefsel efficiënter te bewegen.

 • Chronische pijn, vaak vanuit een centraal sensitisatie mechanisme, leidt tot wijdverbreide pijn die vaak niet te voorspellen is. Mensen die het ervaren kunnen hypersensitief zijn voor zelfs de kleinste triggers. Chronische pijn is vaak verwant aan psychologische factoren en is geïdentificeerd als een karakteristiek van chronische pijn in de onderrug, het chronische vermoeidheidssyndroom, whiplash, stoornis van het kaakgewricht, reumatische artritis, artrose, en fibromyalgie. De zorgaanpak voor chronische pijn is vaak minder agressief omdat het zo onvoorspelbaar is en behandeling benadrukt vaak educatie naast oefenen en manuele therapie. Een fysiotherapeut is goed uitgerust om aandoeningen die tot pijn leiden te beoordelen en te behandelen.

Hoe wordt pijn vastgesteld?

Uw fysiotherapeut zal u vragen stellen en ook onderzoek doen om meer inzicht te krijgen in wat u pijn oplevert. Uw fysiotherapeut kan vragen:

 • Waar bevindt zich de pijn?
 • Wanneer voelt u de pijn?
 • Welke soort activiteiten geven u pijn, en hoe lang duurt het voordat het daarna weer weg gaat?
 • Hoe “voelt” de pijn?
 • Op een schaal van 0 tot 10, kunt u aangeven hoeveel pijn u nu ervaart (en ook hoeveel de beste en de slechtste pijn in de afgelopen 24 uur was)?
 • Wat is volgens u de oorzaak van uw pijn?

Daarnaast kan uw fysiotherapeut u vragen om een vragenlijst in te vullen om beter te begrijpen hoe de pijn uw dagelijks leven beïnvloed.

Beeldvormend onderzoek, zoals röntgen, CT-scans en MRI kunnen nodig zijn om enige onderliggende medische aandoening uit te sluiten, die aan uw pijn kan bijdragen. Uw fysiotherapeut zal u naar andere medische professionals doorverwijzen voor deze beoordelingen.

Hoe kan een fysiotherapeut helpen bij pijn?

Zodra uw aandoening is vastgesteld, zal uw fysiotherapeut met u aan het werk gaan om een behandelplan op te stellen om uw pijn aan te pakken.

Omdat de mechanismes van pijn zo verschillend zijn, zal elke zorgaanpak ook anders zijn. Tegelijkertijd is er ook bewijs dat suggereert dat simpelweg begrijpen wat pijn is door middel van educatie, zoals het lezen van deze gids, kan leiden tot minder pijn. (No pain, No gain!)

Daarnaast kunnen fysiotherapiebehandelingen het volgende omvatten:

 • Manuele therapie – Manuele therapie bestaat uit specifieke, hands-on technieken die gebruikt kunnen worden om uw huid, botten en zachte weefsels te manipuleren of mobiliseren. Manuele therapie wordt vaak samen met andere activiteiten gebruikt om beweging te verbeteren en pijn te verminderen. Sommige fysiotherapeut hebben aanvullende certificaten behaald waarmee wordt aangetoond dat ze gevorderde training in dit type therapie hebben gehad.
 • Bewegings- en krachtsoefeningen – Bewegen en oefenen zijn vaak een goede manier om pijn te verminderen. Uw fysiotherapeut zal u helpen om bepaalde bewegingen te identificeren die u helpen om uw symptomen te verminderen.
 • Toepassingen – Uw fysiotherapeut is in staat om vast te stellen of het gebruik van toepassingen zoals ijs, warmte of elektrische stimulatie kunnen helpen bij uw unieke aandoening.

Kan pijn worden voorkomen?

Pijn is een symptoom dat alle gezonde mensen op enig moment in hun leven ervaren. De pijnsensatie is essentieel om te overleven; als we geen pijn zouden ervaren, zouden we niet weten dat we geblesseerd of ziek zouden zijn.

De mate van pijn die wordt ervaren staat echter niet altijd in verhouding tot de mate van letsel (d.w.z. mild letsel kan tot extreme pijn leiden en omgekeerd).

Uw fysiotherapeut zal met u aan het werk gaan om strategieën te ontwikkelen om uw pijn beter te begrijpen. Een paar dingen om te onthouden:

 • Het draait om educatie – Als we begrijpen wat pijn is, kunnen we onze bewegingen en activiteiten beter sturen.
 • Bedrust is niet altijd bevorderlijk – Ondanks wat we lang dachten, kunnen lange perioden van bedrust (meer dan 2 dagen) uw pijn in feite verergeren en tot andere medische complicaties leiden. Uw fysiotherapeut kan samen met u veilige activiteitenniveaus ontwikkelen voor de behandeling van uw aandoening.
 • Regelmatig bewegen is belangrijk – Regelmatig bewegen heeft veel voordelen, zoals het verbeteren van de conditie van het zenuwstelsel, dat verantwoordelijk is voor het doorsturen van pijnprikkels.
 • Ontspanning en denkbeeldige oefeningen kunnen helpen. We ervaren vaak dingen die pijn kunnen opwekken (d.w.z. een drukke dag, lawaai, een onplezierige situatie, etc). een fysiotherapeut kan u helpen om manieren te vinden om uw lichaam te ontspannen, waardoor vaak ook het zenuwstelsel gekalmeerd wordt.

Disclaimer

Onze YouTube-oefeningen en kennisbank zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het gebruik van de informatie en oefeningen op www.fysiodouma.nl en ons YouTube kanaal is echter volledig op eigen risico. Wij raden u aan om uw fysiotherapeut te raadplegen.
Dit artikel is aanbevolen door: Olivier Blaauw
Meest recente aanpassing: 12-07-2024 om 04:18 uur