Container baby syndroom

Container baby syndroom is de naam die wordt gegeven aan een scala van aandoeningen die worden veroorzaakt doordat een baby of zuigeling te veel tijd in een container, zoals een wandelwagen of autostoeltje doorbrengt. Deze aandoeningen omvatten bewegings- en...

Hersenschudding

Hersenschudding is traumatisch hersenletsel dat het hersenweefsel kan beschadigen en het chemisch evenwicht van het brein kan verstoren. Hersenschudding kan tot lichamelijke, geestelijke en emotionele symptomen leiden, zowel op korte als langere termijn.  Elke...

Hoofdpijn

Elke vorm van pijn die zich in enig deel van het hoofd voordoet, wordt hoofdpijn genoemd. Er zijn zeer veel verschillende soorten hoofdpijn met net zoveel verschillende oorzaken. De International Headache Society beschrijft verschillende categorieën hoofdpijn:...

Temporomandibulaire dysfunctie

Temporomandibulaire dysfunctie Temporomandibulaire dysfunctie (TMD) is een veel voorkomende aandoening die de natuurlijke functionaliteit van de kaak beperkt, zoals kauwen en het opendoen van de mond. De aandoening treft in de Nederland zeer veel mensen. Het wordt...

Torticollis

  Torticollis (CMT) Torticollis is een aandoening die zich voordoet wanneer de spier, die naar en langs de achterkant van de nek loopt, verzwakt of verdikt, en er voor zorgt dat het hoofd kantelt; de kin wijst naar één schouder, terwijl het hoofd...

Traumatisch hersenletsel

Traumatisch hersenletsel Traumatisch hersenletsel ontstaat wanneer door trauma schade wordt toegebracht aan de manier waarop het brein functioneert. De meest voorkomende oorzaken van traumatisch hersenletsel zijn vallen, auto-ongelukken en klappen tegen het...

Ziekte van Bell

Er zijn verschillende oorzaken voor aangezichtsverlamming, zoals tumoren op de aangezichtszenuw of aan de hersenstam, of een aangeboren aandoening. De ziekte van Bell begint normaliter met een plotselinge slapte aan een kant van uw gezicht of een plotseling gevoel dat...