Paramedisch Expertise Centrum ’t Gooi (PECG)

Het PECG is een eerstelijns samenwerkingsverband bestaande uit de disciplines fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. Deze disciplines werken in de thuissituatie van de cliënt nauw met elkaar samen. Dit maakt dat er een centraal punt ontstaat waaruit de zorg aan de cliënt geboden wordt.

PECG
Diependaalselaan 337A
1215 KG Hilversum
Tel. 035-2400152

info@pecg.nl
www.pceg.nl

Wie zijn wij?

De therapeuten in het samenwerkingsverband zijn al jaren werkzaam in de praktijk en thuissituatie, ze zijn enorm ervaren en gedisciplineerd. De therapeuten van de PECG streven naar de beste zorg voor de cliënt. De disciplines zijn allemaal gelokaliseerd in de omgeving Hilversum. Samen zullen ze vanuit de praktijk overkoepelend opereren in de thuissituatie. Deze vorm van samenwerking is efficiënt en prettig voor de cliënt en verwijzers.