Bedrijfsarts in Hilversum

Marco Straatman is een geregistreerd bedrijfsarts en sportduikerarts C.

Ik ben in 1989 als verzekeringsarts begonnen bij het toenmalige GMD. Aldaar de keus gemaakt voor het vak door een enthousiasmerende stafarts en een leuke en goede groep collega’s. Een keus waar ik tot op heden geen spijt van heb gehad. Na een stelselwijziging in 1994 heb ik de overstap gemaakt naar de bedrijfsgeneeskunde daar ik niet kon en wilde functioneren binnen een organisatie als het GAK, de voorloper van het huidige UWV. Maar ook omdat ik meer praktisch werkzaam wilde blijven in plaats van het alleen maar theoretisch toetsen van wat iemand nog zou kunnen. Ook van deze stap heb ik nooit spijt gehad daar ik nu zowel de werkgever als werknemer kan adviseren binnen lopende verzuimtrajecten en ten aanzien van arbeidsomstandigheden in het algemeen. In 2004 heb ik besloten om ook de arbodienst achter me te laten en als zelfstandig werkend bedrijfsarts verder te gaan daar ik in direct contact met de werkgever en werknemer afspraken wil maken, zonder de last van de arbodienst. De praktijk heeft mij geleerd dat ik als zelfstandig bedrijfsarts inderdaad er beter voor de klant kan zijn en daardoor het werk ook nog eens leuker vind geworden.

De klant zie ik daarbij zowel de werkgever als de werknemer. Ik ervaar niet het vaak benoemde spanningsveld voor de bedrijfsarts tussen de belangen van beide partijen. Het lukt mij redelijk goed om zowel de werkgever / leidinggevende als de werknemer duidelijk te maken dat beide hetzelfde belang hebben bij een goed herstel en re-integratietraject, namelijk een goed en duurzaam blijven functioneren in het eigen werk. En daar waar conflicten spelen is het een ieder duidelijk dat ik daarin gen partij ben en geen partij kies.

Mijn interesse voor het sportduiken heeft erin geresulteerd dat ik mij ook ben gaan verdiepen in de duikgeneeskunde. Een welkome aanvulling op het bedrijfsartsenvak daar ik nu meer in aanraking kom met klinisch werkende collega’s en scholing krijg op klinisch relevante onderwerpen. Tevens werkt het relativerend om ook cliënten te zien en spreken die in principe gezond zijn.