Li-Anne Douma

Li-Anne Douma

Arts

Medisch Adviseur

Arts-onderzoeker Longgeneeskunde


BIG: 49924204301

Maak een afspraak

Op dit moment ben ik als arts bezig met een promotie onderzoek over kanker in combinatie met long asbest.

Hiervoor heb ik een jaar op de Longafdeling en Intensive Care gewerkt waar ik ook de eerste coronagolf heb mee gemaakt.

Het werk met coronapatiënten zette zich voort in m’n huidige baan bij de longgeneeskunde. Mijn ambitie is om na mijn promotietraject longarts te worden.

Ik ben bij Fysiotherapie Douma de medisch adviseur.

Artikelen aanbevolen door Li-Anne Douma