Als fysiotherapeuten werken wij veel met kwetsbare ouderen. Maar wat is nu een kwetsbare oudere.
Gezien de huidige vergrijzing in Nederland heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau een onderzoek gedaan.

Kwetsbare ouderen vormen namelijk de laatste jaren een belangrijke doelgroep van het beleid van ministeries, hulpverleningsorganisaties en ouderenbonden.
In dit onderzoek heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) antwoorden gezocht op de vragen: Wat is kwetsbaarheid? Welke ouderen zijn kwetsbaar en hoeveel kwetsbare ouderen zijn er in Nederland? Wat is het beloop van kwetsbaarheid tijdens het leven van ouderen? en Wat beschermt ouderen tegen kwetsbaarheid?

Klik hieronder voor het gehele onderzoek:

SCP Kwetsbare Oudere