Hilverzorg

Fysiotherapie Douma Hilversum werkt samen met Hilverzorg

HilverzorgHilverZorg is een zorgorganisatie voor ouderen. HilverZorg biedt veelzijdige zorg, ondersteuning en aangepaste woonvormen. Dichtbij, in de eigen vertrouwde omgeving van onze klanten. Met kleinschalige, integrale zorg stellen we onze klanten in staat hun leven in te richten zoals zij dat zelf willen. Nu en in de toekomst.

Dichtbij

Onze woondienstencentra vormen in de wijk een trefpunt voor mensen, ondersteuning en zorg. HilverZorg is altijd in de buurt. De HilverZorg woondienstencentra De Boomberg, De Egelantier, Lopes Dias en Flat Kerkelanden zijn voorbeelden van deze formule. Het betekent dat zowel de eigen bewoners, als wijkbewoners er van harte welkom zijn.

Experts

Speciaal voor de zwaarste en meest gespecialiseerde zorgvragen heeft HilverZorg 3 expertisecentra: Zonnehoeve, De Stolpe en Heydeborg. De hoogopgeleide mensen die in deze centra werken, hebben zich volledig toegelegd op specifieke vormen van zorg op de gebieden van dementie, niet aangeboren hersenletsel en geronto psychiatrie.

Samenwerking

Lokale samenwerking is bij de activiteiten van HilverZorg het uitgangspunt. In de diverse wijken werken we nauw samen met locale ondernemers, corporaties, zorg- en welzijnspartners, vrijwilligers, artsen en ziekenhuizen. We zijn op diverse manieren en momenten aanwezig in de wijk. Inwoners van Hilversum maken daardoor al kennis met HilverZorg en andersom leren we hen ook kennen