Amaris Zorggroep

Fysiotherapie Douma Hilversum samen met Amaris Zorggroep.

 

Amaris Zorggroep

Amaris Zorggroep

Thuiszorg

Onze kleinschalige wijkteams bieden zorg aan thuiswonende ouderen in ’t Gooi, Vechtstreek en Eemland. Samen met u en uw mantelzorger(s) zorgt het wijkteam ervoor dat u zo goed mogelijk wordt ondersteund in het dagelijkse leven. Zij werken daarbij zoveel mogelijk samen met mensen uit uw eigen omgeving: uw familie of uw sociale netwerk.

Wonen en zorg

Amaris heeft eigentijdse en sfeervolle woonlocaties en seniorenwoningen Waar u zelfstandig met zorg op maat zo lang mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij. Zo thuis mogelijk.

Tijdelijk verblijf

Tijdelijk verblijf is er voor thuiswonende ouderen die een bepaalde periode extra zorg willen om bijvoorbeeld ‘op adem te komen’. Na een operatie voor revalidatie, bij crisissituaties of als uw mantelzorger behoefte heeft aan een rustperiode. Op deze manier kunt u met een ziekte of beperking langer thuis blijven wonen.

Revalidatiezorg

Bij Amaris kunt u terecht voor revalidatiezorg met tijdelijk verblijf en paramedische behandelingen, zoals fysiotherapie. Hoogwaardige revalidatiezorg die u in staat stelt om uw revalidatie snel en naar tevredenheid af te ronden.